Гэгээн алсын одод 2015 Витафит үйлдвэртэй танилцлаа

Шилдэг оролцогчид мульттэй хамт үйлдвэртэй танилцсан нь